• Freedomes – film promocyjny
  • The Tall Ships Races – Relacja Techniczna
  • Baltic Tall Ships Regatta 2015
  • Akademia Morska
  • Emigo Retail
  • Montibello – making of
  • Elf – Koleje Wielkopolskie – film promocyjny – Poznań
  • Megaron
  • Artgum
  • Boogie Brain Promo 2012