DCP – Konwersja Digital Cinema Package

Digital Cinema Package to zbiór plików cyfrowych używany na potrzeby kina cyfrowego. Oferujemy Państwu konwersję każdego filmu dostarczonego w postaci cyfrowej do pakietu DCP:

– Konwersję obrazu do formatu OpenJPEG a następnie MXF.

– Konwersję ścieżki dźwiękowej do odpowiedniego poziomu dBc zgodnego z wymaganiami danego kina / sieci kin.

 

Pliki prosimy dostarczać w standardzie technicznym:

OBRAZ:

1. Rozdzielczość: 
• HD 1080p (1920×1080) – aspekt obrazu 1:1,78, 
• HD 1080p (1998×1080) – aspekt obrazu 1:1,85, 
• 2K FLAT (2048×1080) – aspekt obrazu 1:1,89; 
3. Kolory – liniowa przestrzeń RGB; 
4. Klatkarz: 24 klatki na sekundę.

 DŹWIĘK WIELOKANAŁOWY 

1. W kontenerze WAV o głębokości 24bit, 48kHz; 
2. Prędkość 24 klatki na sekundę, dopasowany do obrazu;

 

DCP – Konwersja Digital Cinema Package